27
LIP

Test umiejętności komunikacyjnych

Jakiego rodzaju komunikacje stosujesz i jaki to może mieć wpływ na Twoją przyszłą pracę?

Test umiejętności komunikacyjnych

Jest wiele zawodów wymagających wysokich umiejętności kuminikacyjnych. Chcąc zostać nauczycielem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym czy wolontariuszem, musisz też zwiększyć swoją komunikatywność. O tym jak to zrobić, znajdziesz w tym teście.
 

Komunikacja to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy.

Test umiejętności komunikacyjnych (REK) jest pomocy przy poznawaniu własnych umiejętności komunikacyjnych, tak bardzo ważnych na rozmowach kwalifikacyjnych czy podczas rozmów z klientem.

Uzyskasz tutaj odpowiedz na to, czy nadajesz się do pracy wymagającej dużych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, czy raczej poszukujesz pracy dającej spokój i izolację.

Do aktu komunikacji dojdzie jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

  1. informacja zostanie przekazana w języku zrozumiałym dla obu komunikujących się stron,
  2. zaistnieje skuteczny nośnik tej informacji,
  3. przekaz pozostanie czysty od zniekształceń przez czynniki zewnętrzne (tzw. szum),
  4. przekaz spotka się z odbiorem,
  5. informacja w założeniu będzie przeznaczona dla danego odbiorcy.
Przewidywany czas wykonania: 15 minut
Liczba pytań: 26
Data dodania testu: 27 lipca 2009
  1. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
  2. O'Keefe B., The logic of message design: individual differences in reasoning abort communication, Communication Monographs, 55, 80-103, 1988.
  3. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Test został opracowany w oparciu o powyższe publikacje i został zakwalifikowany do profesjonalnych testów zawodowych. Zespół Testy zawodowe - psychologia pracy rekomenduje Tobie szczególnie ten test, gdyż przeprowadzona analiza będzie poparta doświadczeniem i wiedzą powyższych autorów publikacji.

dr Sylwiusz Retowski

Materiały zostały opracowane w ramach projektu Poradnictwo w Sieci współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Realizacji Programów Społecznych i ECORYS Polska Sp. z o.o.

 

Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każde stwierdzenie przeanalizuj tak, jak Ty je odbierasz. Wybierz te, z którymi się zgadzasz i zatwierdź formularz testu.

Tematyka / pokrewne tagi

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką cookie.

Ukryj