23
LIP

Analiza skłonności zawodowych

Czy znasz już swoje skłonności i preferencje zawodowe?

Analiza skłonności zawodowych

B.A. Klimow dokonał analizy skłonności zawodowych. Wyróżnił on pięć grup, która każda specjalizuje się innymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi.

Do każdej z tych grup zaliczana jest także szeroka gama wykonywanych zawodów, wraz z opisanymi cechami pożądanymi, jak i przeciwwskazaniami. Pomyślnie identyfikując się z daną grupą możesz w sposób bardzo wiarygodny i profesjonalny poznać swoje prawdopodobne i najbliższe prawdy predyspozycje zawodowe.

Wiedza ta następnie pozwoli wybrać Ci zawód, którego wykonywanie sprawi Ci najwięcej przyjemności, jak i pozwoli na ciągły rozwój, zwiększając motywację do granic możliwości. Jak już wielokrotnie powtarzałem, "rób co kochasz, a pieniądze przyjdą same".

Tak więc B.A. Klimow wyróżnił następujących pięć grup skłonności zawodowych:

 1. Człowiek - przyroda

  Do tej grupy zalicza się zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyrodą: zwierzętami, roślinami, z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą, a ponadto z różnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.

  Przykładowe zawody: biolog, mikrobiolog, weterynarz, zootechnik, leśnik, rybak, rolnik, ogrodnik, sadownik, pszczelarz, hodowca zwierząt i inne.

  Wskazane cechy: zamiłowanie do przyrody, poczucie odpowiedzialności, zdolności prowadzenia obserwacji, spostrzegawczość, dokładność, zrównoważenie oraz duża sprawność fizyczna.

  Przeciwwskazania: choroba reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia rónowagi, wady serca i inne.

 2. Człowiek - technika

  W grupie tej znajdują się zawody, w których praca związana jest z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń.

  Przykładowe zawody: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik obróbki skrawaniem, elektronik, monter aparatury radiowo-telewizyjnej, elektromechanik, elektryk, krawiec, kucharz, piekarz, ciastkarz, cukiernik, murarz, cieśla, stolarz, inżynier budowlany, inżynier mechanik, inżynier elektronik.

  Wskazane cechy: dobra spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, zdolność koncentracji uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość.

  Przeciwwskazania: wady wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skórne, wady serca, skrzywienie kręgosłupa i inne poważne schorzenia (jeśli występują - wskazana jest konsultacja lekarska).

 3. Człowiek - człowiek

  Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą stałego kontaktu z ludźmi, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania z interesantem, klientem, pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Wymaga ona z reguły umiejętności łatwego kontaktowania się z ludźmi.

  Przykładowe zawody: nauczanie i wychowanie, usługi i handel, opieka medyczna, udzielanie informacji i porad, np. nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, psycholog, adwokat, sędzia, sprzedawca, dziennikarz, kelner, menedżer, prezenter radiowy i telewizyjny, stewardesa i inne.

  Wskazane cechy: pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, a także rozwaga i opanowanie.

  Przeciwwskazania: wada wymowy, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, przewlekłe choroby skóry, widoczne zniekształcenia - zwłaszcza twarzy, zaburzenia równowagi.

 4. Człowiek - dane/system znaków

  Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, znaki stenograficzne, kody, graficzne znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych.

  Przykładowe zawody: zawody związane z naukami ścisłymi, niektórymi humanistycznymi, np.: informatyk, matematyk, fizyk, programista, ekonomista, astronom, tłumacz, kreślarz, kartograf, technik dokumentacji budowlanej, księgowy, korektor.

  Wskazane cechy: odpowiedzialność, samodzielność, zdolności organizacyjne, dokładność, dobra pamięć, umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, systematyczność w działaniu, zdolność skupienia uwagi niezbędna do zapobiegania pomyłkom i błędom.

 5. Człowiek - działalność artystyczna

  W grupie tej znajdują się zawody związane z działalnością artystyczną: muzyczną, plastyczną, aktorsko-sceniczną, organizacją imprez artystycznych, z wykonywaniem wyrobów lub usług o charakterze artystycznym.

  Przykładowe zawody: plastyk, rzeźbiarz, konserwator dzieł sztuki, muzyk, aktor, architekt, dekorator wnętrz, grawer, złotnik, zdobnik szkła, projektant odzieży, fotograf oraz wiele innych.

  Wskazane cechy: wrażliwość estetyczna, wyobraźnia artystyczna, wrażliwość na potrzeby ludzkie, wyobraźnia przestrzenna, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne, systematyczność, dokładność, rytmiczność i precyzja.

  Przeciwwskazania: dla zawodów związanych z plastyką - wrażliwość na działanie środków chemicznych, daltonizm; powiązanych z muzyką - wada słuchu, brak słuchu muzycznego; teatrem - wada wymowy, choroby krtani i gardła.

Czy wiesz już do jakiej grupy ludzi się zaliczasz? Na podstawie samych zagadnień teoretycznych może być to trudne do stwierdzenia, dlatego specjalnie na potrzeby artykułu przygotowaliśmy test skłonności zawodowych.

Niniejsza ankieta zawiera zestaw 50 pytań poruszających powyższą tematykę, a następnie na podstawie algorytmu wyliczane są Twoje najprawdopodobniejsze preferencje zawodowe.

Wiedza ta powinna Ci pomóc w lepszym doborze przyszłej pracy zawodowej, jak i być ciekawą lekcją wyłaniającą Twoje ukryte pasje, zainteresowania i hobby!

 

wyświetleń: 30 514

Tematyka / pokrewne tagi

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką cookie.

Ukryj