05
SIE

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, ale także od umiejętności kierowania emocjami.

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna ma ogromny wpływ na nasze życie, ponieważ motywacja, siła woli i dojrzałość emocjonalna mogą w jeszcze większym stopniu kształtować nasze codzienne funkcjonowanie, niż poziom ilorazu inteligencji IQ. Inteligencja emocjonalna odpowiada za Twoją umiejętność kontrolowania uczuć i emocji, pozwalając na podejmowanie dojrzałych i rozważnych decyzji opierających się na logice i rozumowaniu. Inteligencja emocjonalna pozwala rozgraniczyć życie zawodowe od życia osobistego.

Wg encyklopedii wikipedia.org inteligencja emocjonalna oznacza:

Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ (ang. Emotional Intelligence Quotient, a także EI - Emotional Intelligence) - kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu, zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.

Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej, to zdolności komplementarne w stosunku do inteligencji racjonalnej, rozumianej jako umiejętności czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne, mierzone ilorazem inteligencji i wyrażane wskaźnikiem IQ (Intelligence Quotient).

Inteligencja emocjonalna to pojęcie, które do psychologii wprowadził Daniel Goleman. Badając losy absolwentów Harvardu zauważył on, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) przekładają się na sukcesy w pracy i życiu.

Ten czynnik, który decyduje o umiejętności radzenia sobie w życiu praktycznym, Goleman nazwał inteligencją emocjonalną.

Jest to zatem zdolność do radzenia sobie ze stresem, zdolność do motywowania siebie w zmieniającym się środowisku emocjonalnym, jak i zdolność do motywowania innych. Ponadto, życie już nie raz udowodniło, że nie największy iloraz inteligencji gwarantuje sukces w życiu, a wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, który może znacząco pomóc osiągnąć szczęście, rozdzielając życie na towarzyskie i zawodowe.

Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej

Jedno z popularniejszych w praktyce anglosaskiej narzędzi do pomiaru inteligencji emocjonalnej to Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS), na bazie którego powstał Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Jack Mayer, Peter Salovey i David Caruso stworzyli narzędzie badające cztery płaszczyzny inteligencji emocjonalnej: spostrzeganie emocji, wykorzystywanie emocji w procesach poznawczych, rozumienie emocji oraz kierowanie emocjami. W serwisie tym jest również dostępny test inteligencji emocjonalnej.

Metody rozwoju inteligencji emocjonalnej

Na poziom inteligencji emocjonalnej ma wpływ wiele innych czynników, takich jak:

 • empatia - zdolność odczuwania stanów psychicznych innych istot,
 • samoocena - wiara we własne siły, znajomość własnych możliwości intelektualnych i fizyczynych, poczucie własnej wartości,
 • samokontrola - umiejętność radzenia sobie ze stresem i kształtowania własnych emocji w zgodzie z samym sobą oraz wyznawanymi wartościami,
 • asertywność - posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych,
 • samoświadomość - umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, znajomość własnych uczuć i potrzeb emocjonalnych,
 • zdolności adaptacyjne - umiejętność dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska, jak i radzenia sobie ze stresem w nowych sytuacjach i okolicznościach,
 • perswazja - sztuka przekonywania kogoś do własnych racji, narzucanie innym własnego zdania i własnych rozwiązań,
 • przywództwo - zdolność tworzenia wizji i pobudzania ludzkiej motywacji do jej realizacji; zdolność zjednywania sobie zwolenników
 • współpraca - zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów,
 • motywacja - własne zaangażowanie, skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm,
 • sumienność - zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i wykonywanie zadań.

Aby umiejętnie i skutecznie zwiększać swój poziom inteligencji emocjonalnej, musisz rozwijać powyższe cechy osobowości. Nie jest to proste zadanie, a często nawet i konfliktowe. Efektem tego jest, iż prawidłowe decyzje potrafią sprzeciwiać się cechom wpływającym na sferę emocjonalną Twojego życia, zaniżając tym samym Twój poziom inteligencji emocjonalnej.

 

wyświetleń: 16 308

Tematyka / pokrewne tagi

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką cookie.

Ukryj