29
PAŹ

Temperament, a praca

Jaki wpływ na wybór zawodu ma Twój temperament?

Temperament, a praca

Potoczna obserwacja wskazuje, że ludzie wobec jednakowych bodźców i sytuacji zachowują się w różny sposób, odczuwają różne emocje i inaczej reagują. Dla niektórych potrącenie na ulicy jest jawną zaczepką i kończy się kłótnią czy "rękoczynem", dla innych kończy się uprzejmym "przepraszam", natomiast są i tacy, którzy mimo spostrzeżenia, że zostali potrąceni, nie reagują wcale - nie okazują przy tym nerwowości ani negatywnych emocji.

W jaki więc sposób jest kształtowany Twój temperament i co ma największy wpływ na jego kształt? Otóż - i to jest najważniejsze - temperament "jest to wrodzona zdolność do silniejszego lub słabszego przeżywania swojego życia, do silniejszej czy słabszej aktywności psychicznej. Temperament stanowi tę część składową naszej osobowości, która najsilniej jest związana z naszą cielesnością, z tzw. konstytucją fizyczną" (cyt. M. Grzywczak-Kaczyńska, "Psychologia dla każdego", Warszawa 1975, s. 97).

Jak więc już wiesz, na temperament mają głównie wpływ wrodzone cechy i nabyta osobowość. Pierwsze objawy odmiennego temperamentu można zaobserwować już u małych dzieci - niektóre z nich są wybuchowe i hałaśliwe, inne spokojne i opanowane. Jedne są konsekwentne w swych działaniach, trzymają się ulubionych zabaw i zajęć, podczas gdy inne są zmienne i wciąż poszukują nowych zabaw, stare stają się nudne i monotonne.

Ty jako rodzic powinieneś od początku nakierowywać swoje dziecko na zawody i kierunki rozwoju, jakie pasują do temperamentu dziecka. Może to polegać na interesowaniu dziecka zabawami, które kiedyś w jakiś sposób będą miały cokolwiek wspólnego z wykonywanym zawodem. Bo choć temperamentu człowieka nie można zmienić, to można zmienić zainteresowania i ukierunkować predyspozycje do ściśle określonych zawodów i czynności.

Temperament i jego rodzaje

Wyróżniamy kilka typów temperamentu u ludzi. Poniższy podział został przedstawiony i opracowany przez Pawłowa:

  • ruchliwy - związki procesów nerwowych wytwarzają się w sposób łatwy i szybki
  • powolny - związki procesów nerwowych wytwarzają się powoli,
  • pobudliwy - pobudzenie tworzy się szybko, hamowanie powoli
  • hamulcowy - pobudzenie tworzy się powoli, hamowanie szybko

Poza tym możemy dokonać ciekawszego podziału na podstawie kombinacji właściwości układu nerwowego. Zgodnie z typologią zaprezentowaną przez Hipokratesa wyróżniamy następujące kombinacje typów temperamentalnych:

  • typ melancholiczny - cechują się pesymistycznym i lękowym, negatywnym podejściem do życia, samego siebie, a także codziennych spraw.
  • typ choleryczny - osoby pobudliwe, bardzo gwałtowne i ekspresyjne, przejawiające tendencję do ciągłego niezadowolenia i agresji.
  • typ sangwiniczny - najbardziej ustabilizowany typ osobowości. Najczęściej osoby o typie sangwinicznym mają optymistyczne podejście do życia, są otwarte na relacje interpersonalne, towarzyskie i beztroskie.
  • typ flegmatyczny - cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i bezwładny układ nerwowy (wg teorii Pawłowa). Osoby takie są często dobrze wykształcone i ich życiem kieruje rozum i mózg. Ponadto flegmatyk jest osobą pogodną, cierpliwą i cichą.

Należy pamiętać, że zgodnie z najnowszymi badaniami pojęcie słabości typu czynności nerwowej nie jest pojęciem czysto negatywnym, nie oznacza jedynie braku siły, lecz ma określoną treść dodatnią. Słaby układ reagowania to inaczej układ o dużej wrażliwości reagowania, tzn. o swoistych cechach dodatnich.

Każdy rodzaj temperamentu ma swoje dodatnie i ujemne strony. Jeżeli u flegmatyka łatwiej niż u choleryka można wyrobić wytrwałość i opanowanie, to u choleryka łatwiej niż u flegmatyka wyrobić szybkość i aktywność działania.

Jeśli chcesz poznać swój temperament oraz odnaleźć pasujące do niego zawody, koniecznie sprawdź i rozwiąż nasz test temperamentu.

 

wyświetleń: 17 536

Tematyka / pokrewne tagi

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką cookie.

Ukryj